Werkwijze

on 10 juni 2014

De werkwijze binnen de organisatie van de Dorpsraad kan het beste worden weergegeven in een stroomschema. Dit schema is gebaseerd op zo kort mogelijke communicatielijnen tussen bewoners, dorpsraad en gemeente of andere instanties.

Werkwijze