Herinrichting Molenbeek

Herinrichting Molenbeek

Bij besluit van 10 mei 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het projectplan Waterwet ‘Molenbeek van Lottum – Siebersbeek’ vastgesteld. Dit projectplan is inmiddels uitgewerkt tot een ontwerp waarmee alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.


Oplossen van een knelpunt
De Molenbeek van Lottum is een belangrijke watergang voor vissoorten die van stroming houden. Ook is de watergang een belangrijke stapsteen langs de Maas. Met een stapsteen kunnen planten en dieren zich sprongsgewijs verspreiden tussen één of meer gelegen gebieden. In de huidige situatie is de beek niet visoptrekbaar door de inrichting van de Maasmonding en de aanwezigheid van beverdammen. Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Stichting Limburgs Landschap en Gemeente Horst aan de Maas willen dit knelpunt samen oplossen.


De herinrichting van de Molenbeek van Lottum – Siebersbeek draagt bij aan:

  1. De beekmonding verbeteren, zodat vissen goed kunnen leven, paaien en passeren;
  2. De benedenloop van de Molenbeek bereikbaar maken, zodat vissen ongehinderd hier kunnen leven (en omgekeerd). De benedenloop van de Molenbeek loopt van de aansluiting op de Maas tot de stuw bij de Rijksweg;
  3. Een geleidelijke overgang tussen water en land creëren met meer ruimte voor natuur;
  4. Een aantrekkelijke omgeving voor bewoners en recreanten realiseren, door een nieuwe fiets-/voetgangersbrug bij de monding van de Molenbeek te maken.

Start werkzaamheden
De werkzaamheden starten vanaf eind oktober 2022 en worden uitgevoerd door aannemer Ploegam, onder toezicht van Bureau Kragten. Gedurende deze werkzaamheden is het fietspad ter hoogte van de fietsbrug van de Molenbeek voor een bepaalde periode afgesloten en worden fietsers en voetgangers ter plaatse omgeleid door middel van een aangegeven omleidingsroute.

Deel dit bericht