359705845_182143584842325_3231253058311118276_n

Raadsvergadering laat dubbel gevoel achter

Stichting tegenwind Horst aan de Maas heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de raadsvergadering: “Hebben we bereikt wat we wilden? NEE. Hebben we iets bereikt? JA. In het amendement staan zeker punten waar we achter staan. ECHTER, het feit dat de raad denkt de regie in handen te krijgen, is een volstrekte illusie. Het amendement is namelijk een wassen neus, want alle vinkjes staan middels laakbare doelredenatie (zoals tekenend in dit dossier) straks weer op groen in alle extra ‘onderzoeken’.”

“Als marionetten van wethouder Thijs Kuipers hebben we van D66/GroenLinks nooit enige verwachtingen gehad. PvdA deed een petitie met inmiddels bijna 2600 ondertekenaars als nietszeggend af, een teken aan de wand. Als er zo veel voorstanders zijn, waarom is de “voor” petitie van D66/GroenLinks nog niet eens 350x ondertekend?”, zo vraagt Stichting Tegenwind Horst aan de Maas zich af.

“Middels dit amendement probeert met name het CDA haar blazoen schoon te vegen richting de achterban, maar de (agrarisch en recreatief) ondernemer en burger weet wel beter. Tijdens de bespreking van de kadernota en het amendement heeft het CDA nog hoog opgegeven over hoezeer de agrarische en boomteeltsector haar aan het hart ligt. Terwijl ze die sectoren een paar uur later compleet in de steek lieten door het geven van een ’go’ voor plaatsing windturbines in een daartoe bestemd boomteeltgebied. Een onverenigbare combinatie. De keuze maakt duidelijk waar de prioriteiten van het CDA liggen en waar ze echt (niet) voor staan. Het boerenverstand en de kernwaarden van het CDA zijn verder weg dan ooit. Datzelfde geldt voor Essentie.”

Zeer veel respect heeft Stichting Tegenwind Horst aan de Maas voor het feit dat Stef van Loo zijn rug recht heeft gehouden binnen die partij. “We bedanken de partijen BvNL, VVD en Hart voor Horst a/d Maas en Hilde Spreeuwenberg (Perspectief) voor hun kritische geluid, inbreng en tegenstem. Gezien hoe het college geacteerd heeft in dit dossier, hebben we ondanks dit amendement ontzettend weinig vertrouwen in het vervolgproces. Maar wij blijven ons inzetten. Op basis van inhoud, argumenten en fair play. Voor onze kinderen en kleinkinderen.”

Deel dit bericht