Resultaten

on 11 juni 2014

Vrachtverkeer

Vrachtverkeer

De resultaten van de werkgroep 'Verkeer' tot nu toe.

Rapport vrachtverkeer door Lottum (10 mb)

Verslag verkeerstelling (3 mb)

Verslag verkeersveiligheid (300 kb)

Hulp- en klusdienst

Lottumse hulp- en klusdienst

Wat houdt de hulp – en klusdienst eigenlijk precies in?

Het uitvoeren van dagelijkse klussen van technische en administratieve aard, die beperkt zijn van omvang en maximaal 3 uur duren en niet tot de taak behoren van eventuele verhuurders. Dit wil niet zeggen dat de vrijwilligers alles kunnen. Allereerst zal er bekeken worden wat er precies moet gebeuren. Is de klus niet door de dienst uit te voeren, wordt er gekeken naar een andere mogelijkheid. Er zal ook gekeken worden of eigen kinderen en eventueel familie de klus ui kunnen voeren. Als dit niet mogelijk is, wordt de klus door de dienst uitgevoerd.
De kosten van de hulp die geboden wordt is gratis. De hulpvrager zorgt in principe zelf voor de benodigde materialen. Als de hulpvrager niet in staat is om dit zelf te doen, kunnen wij dit doen. De kosten die de vrijwilliger maakt (vervoer en materiaalkosten) dienen aan de vrijwilliger te worden voldaan.

Wat voorbeelden wat wij voor de hulpvrager kunnen doen zijn: Kleine timmerwerken / aansluiten telefoon of verlengen van aansluiting / ophangen lamp / bel vervangen of repareren / ophangen schilderij / ophangen boekenplank / plantenbak ophangen / schappen maken in kast of berghok / kleine schilderwerkzaamheden / schoonmaken en vervangen filters afzuiging, ventilatie / vervangen of plaatsen waslijn, afvoer ontstoppen (geen riool) / afvoer grof afval en tuinafval / fietsband of band rolstoel plakken / bestrating of tuinpad repareren / bevestiging van steunen in en om de woning / sneeuw ruimen / gat(en) of scheuren dichten / gordijn of lamelrail bevestigen / leegruimen en inruimen van kamer zoals nieuwe vloerbedekking / loshangend hekwerk vastzetten / repareren lekkende kraan of stortbak en wc bril vervangen / oud papier wegbrengen / hulp bij het voorlezen van bijvoorbeeld de krant / ziekenhuis of huisartsbezoek / administratieve thuishulp van allerhande aard en adviesdienst.

Tot nu toe hebben we 12 vrijwilligers die voor u klaarstaan.
Voor hulp bel Piet Hutjens, telefoonnummer. 077-4631728 of
Leo van Mil telefoonnummer 077-4632532.

Wij zorgen dat de juiste man of vrouw de klus komt uitvoeren.

Ambitieplannen

In oktober 2013 heeft de Dorpsraad Lottum een tiental "Ambitie schetsboeken" verspreid. In deze boeken konden de inwoners van Lottum hun wensen en ideeën voor het dorp kenbaar maken. De resultaten werden op 2 april 2014 gepresenteerd, tijdens een bijeenkomst in de kerk van Lottum. Hieronder vind u de bijdrage van de ambitieplannen van de Lottumse bevolking. In uitgave 2 en 3 van "de Dorpsraad" vind u een samenvatting van de ambitieplannen, c.q. een verslag van de presentatie in de kerk.

Ambitieplannen

Dorpsraadkrant

De Dorpsraad Lottum doet onregelmatig verslag van haar werkzaamheden middels "de Dorpsraad". Deze krant wordt huis aan huis verspreid in Lottum.

Notulen

Notulen openbare vergadering

09.10.2014

Besluitenlijst

Nr.   Besluit Datum
182 Deelname dodenherdenking Grubbenvorst Aangen. 31.03.2014
183 Verzoek prioriteitsgeld meubilair door SVL Afgew. 07.07.2014
184 Aanvraag subsidiegeld voor Beats en bands door Canix Afgew. 07.07.2014
185 Kosten inrichting  perk Rozenfeesten €200,00 Aangen. 22.08.2014
186 Start klus- en hulpgroep Lottum Aangen. 01.09.2014
187 Verzoek aanwijzen vrijwilligers om extra in het zonnetje te worden gezet door de Rotaryclub. Afgew. 17.09.2014