Werkgroep Maasoever

Werkgroep Maasoever van dorpsraad Lottum houdt zich actief bezig met het in stand houden van het landschap rond de Maasoever in de gemeente Horst aan de Maas en het Lottumse deel daarvan in het bijzonder.

Belangrijk uitganspunt daarbij is dat de huidige natuurwaarden in stand worden gehouden en deze, waar mogelijk, nog versterkt worden.

Door de Lottumse bevolking is nadrukkelijk aangegeven dat de verschillende terrassen in het Lottumse Maasdal landschap als zeer waardevol worden beschouwd. Natuur, recreatie, landbouw en boomkwekerij gaan in het Lottumse Maasdal al eeuwen in harmonie samen.

Deze pijlers in evenwicht houden is een belangrijke opgave voor de werkgroep. Grindwinning past daar volgens de Lottumse bevolking niet in.

Momenteel telt de werkgroep zes leden die een keer per maand bij elkaar komen om actuele zaken door te nemen in te spelen op ontwikkelingen die belangrijk zijn om de doelstelling te halen.

Werkgroep Wonen

Binnen de werkgroep Wonen willen we daar waar we kunnen graag met inwoners van Lottum, gemeente en externe partijen meedenken met woonvraagstukken.

Heb jij een vraag rondom wonen dan zien we je mail graag tegemoet.

Groengroep

Deze werkgroep is een groep vrijwilligers die uitvoering geven aan groene zaken die Lottum verfraaien.

Voorbeelden hiervan uit het recente verleden zijn:

 • Aanleg parkeervoorziening aan de Opperdonkseweg
 • Maken en uitvoeren van bomenplan na de dijkversterking
 • Aanleg van het strandje en ligweide aan de Maas (incl. vissteiger en op- en afstapsteiger bij de boothelling)
 • Aanleg van Thielens wei, een educatief project dat nog steeds doorloopt
 • Rooien coniferen en aanplant passende beplanting opslaglager Harmonie Opperdonkseweg
  Aanleg boomgaard en haag nabij bruggetje Houthuizer Molenbeek
 • Mee denken in de plannen voor herinrichting van datzelfde gebied.


Naast de uitvoering van projecten valt hier ook onderhoud onder. Hiervoor komen de werkgroepleden een maal per twee weken op de dinsdagochtend bij elkaar om de handen uit de mouwen te steken.

De groengroep heeft momenteel acht leden die ieder hun specialiteit inbrengen. Ook wordt binnen deze groep samengewerkt met diverse instanties zoals Het Limburgs Landschap, Landschap Horst aan de Maas, Waterschap, Basisschool De Bottel, JOL, Fluitenkruid enz.

Extra helpende handen zijn altijd welkom! Neem daarvoor contact met ons op:

Werkgroep Veilig Verkeer en Leefbaarheid

Deze werkgroep vertegenwoordigt de inwoners van Lottum rondom (her)structuren, veiligheid, snelheidsreductie maar ook de leefbaarheid in en rondom de wegen in de dorpskern.

De werkgroep bestaat uit 15 leden en is onderverdeeld in subgroepen t.w. Kerngroep, Verkeer en Kind, Platform Verkeer.

De kerngroep; Erik Janssen en Paul van Dijk zijn de aanspreekpunten en zorgen voor de aansturing van de algemene werkgroep naar de subgroepen en het contact met Veilig op Weg gemeente Horst aan de Maas.

Verkeer en Kind
Deze groep zorgt voor een goede communicatie met school en clubs rondom veiligheid verkeer, kinderen en hun ouders/verzorgers. 

Platform Verkeer
Deze groep zorgt voor het planmatige beleid en de gesprekken met de gemeente Horst aan de Maas.

Werkgroep Kinderactiviteiten Lottum
Deze werkgroep vertegenwoordigt alle NIET basisschool activiteiten voor de kinderen in Lottum.
De werkgroep wil helpen en ondersteunen om oude tradities niet verloren te laten gaan of om ze in een nieuw jasje te steken in Lottum.

Deze werkgroep vertegenwoordigt verschillende subgroepen

 • Ratelen werkgroep
 • Kermis werkgroep
 • SINT werkgroep; Sint Maarten en Sinterklaas

Deze werkgroep zoekt een coördinator, die ook zitting neemt in de dorpsraad en in contact staat met de ouderraad van BS “de Bottel” en ook mogelijk samenwerking zoekt met andere verenigingen om elkaar te ondersteunen in deze activiteiten.

Extra vrijwilligers om een handje te helpen zijn zeker welkom! Neem hiervoor contact met ons op: